Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin mbi dialogun ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Oraganizata Terre des hommes firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre mbi procesin e ri-integrimit të të riatdhesuarve nga vendet e konfliktit
01/02/2021
Drejtori i Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në emisionin “Real Story” në TV News 24, mbi qasjen gjithëpërfshirëse dhe vëmendjen që duhet për mekanizmat e rehabilitimit dhe deradikalizimit
09/02/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin mbi dialogun ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin mbi dialogun ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor

Publisher: Cve.gov.al            03/02/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në webinarin online me temë “Drejt një dialogu më të madh ndërkulturor, ndërbesimtar dhe ndërfetar në Ballkanin Perëndimor”. Ky aktivitet u organizua nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në kuadër të projektit “Forcimi i bashkëpunimit të shoqërisë civile në rajonin e OSBE-së: “Përparimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut – Zgjerimi i ndikimit, qëndrueshmërisë dhe aftësisë vepruese”.