Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) oficerët e sigurisë në shkollë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Rritja e kapaciteteve penitenciare në adresimin e radikalizmit në burgjet në Ballkanin Perëndimor – Lehtësia horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë II
23/03/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) dhe Shoqatën Internacionale për Solidaritet (SHIS) trajnojnë mësuesit koordinatorë kundër ekstremizmit të dhunshëm të disa prej zyrave vendore arsimore në vend
26/03/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) oficerët e sigurisë në shkollë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Ministrinë e Arsimit dhe Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) oficerët e sigurisë në shkollë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkëpunim me MASR-në dhe organizatën Institutin Shqiptar për Studime Ndërkombëtare (AIIS) ka zhvilluar një sërë trajnimesh, (gjithsej pesë), ku morën pjesë oficerët e sigurisë në shkollë pranë Drejtorive Rajonale të Arsimit Para-universitar në: Durrës, Lezhë, Fier, Korçë.

Trajnimet u zhvilluan në kuadër të projektit: “Shkolla si qendër kryesore e sigurisë – rritja e kapaciteteve të oficereve të sigurisë në shkollë për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm dhe për të ndihmuar në ri-integrimin e të rinjve shqiptarë” që mbështetet  nga Ambasada e SHBA-së në Tiranë.