#praktikamesimore #kryeministria #MASR

13/02/2019

Hapja e thirrjes së katërt të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

Në mbështetje të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 395, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet […]