Trajnimi i Oficerëve të Shërbimit të Provës

Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”
15/11/2018
Forumi i Resiliencës për Ballkanin Perëndimor – Qasjet Bashkëpunuese në Luftën kundër Ekstremizmit me anë të Veprimit
19/11/2018

Trajnimi i Oficerëve të Shërbimit të Provës

Koordinatori Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm / Drejtor i Qendrës CVE, z. Agron Sojati, u ftua të jepte kontributin e tij në sesionin e trajnimit mbi Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm të organizuar nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri për personelin e Shërbimit të Provës. Në këtë trajnim morën pjesë 100 zyrtarë të Shërbimit të Provës nga i gjithë vendi.