Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”

Aktiviteti Përmbyllës – Programi “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”
14/11/2018
Trajnimi i Oficerëve të Shërbimit të Provës
16/11/2018

Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të jepte kontributin e saj rreth mbështetjes institucionale ndaj qasjes komunitare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, me rastin e prezantimit të studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri” organizuar nga IDM Albania dhe Fondacioni Berghof.