verlt

21/11/2018

Tryezë pune kombëtare mbi sfidat që lidhen me kthimin e luftëtarëve të huaj terroristë (FTF)

Tryezë pune kombëtare mbi sfidat që lidhen me kthimin e luftëtarëve të huaj terroristë (FTF) – Rritja e kapaciteteve kombëtare të Shqipërisë në identifikimin e luftëtarëve […]
15/11/2018

Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të jepte kontributin e saj rreth mbështetjes institucionale ndaj qasjes komunitare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, […]
14/11/2018

Aktiviteti Përmbyllës – Programi “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”

Koordinatori Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, z. Agron Sojati, i ftuar në aktivitetin përmbyllës të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të dhunshëm”, shprehu vlerësimin e tij për punën […]
14/11/2018

“Seminar mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj” (IRC-N7-W-18)

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të japë kontributin e saj në Seminarin “mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve […]
02/11/2018

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm; ndarja e praktikave më të mira në burgje e Shërbimin e Provës […]
31/10/2018

Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkërendim me IDM Albania  dha kontributin e saj në konferencën e mbajtur në Tiranë me rastin e lançimit […]