Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm

Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”
31/10/2018
“Seminar mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj” (IRC-N7-W-18)
14/11/2018

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm; ndarja e praktikave më të mira në burgje e Shërbimin e Provës si dhe, programet e rehabilitimit dhe riintegrimit.

Qendra kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri
(Qendra CVE –Albania), Zyra e Kryeministrit, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe, me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në vendin tonë organizojnë, Konferencën Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm; ndarja e praktikave më të mira në burgje e Shërbimin e Provës si dhe, programet e rehabilitimit dhe riintegrimit.