tirana

15/11/2018

Prezantimi i studimit: “Perspektivat Komunitare për Parandalimin e Ekstremizmit të Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të jepte kontributin e saj rreth mbështetjes institucionale ndaj qasjes komunitare për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, […]
14/11/2018

Aktiviteti Përmbyllës – Programi “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”

Koordinatori Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, z. Agron Sojati, i ftuar në aktivitetin përmbyllës të projektit “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të dhunshëm”, shprehu vlerësimin e tij për punën […]
02/11/2018

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm; ndarja e praktikave më të mira në burgje e Shërbimin e Provës […]
31/10/2018

Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në bashkërendim me IDM Albania  dha kontributin e saj në konferencën e mbajtur në Tiranë me rastin e lançimit […]
18/10/2018

Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së.

Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së “Roli i shoqërisë civile në parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm që çon […]
03/10/2018

Seminar Rajonal mbi Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm “Trajnim Trajnerësh”

Seminari u organizua nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC) në bashkëpunim me Ministrinë e Brendshme të Ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë. Aktiviteti u fokusua në parandalimin […]