Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së.

Konferencë Rajonale: Takimi i dytë i Rrjetit Rajonal të Koordinatorëve Kombëtarë të Parandalimit ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm të Ballkanit Perëndimor
16/10/2018
Konferencë mbi “Ekstremizmin e Dhunshëm në Shqipëri”
31/10/2018

Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së.

Departamenti i Kërcënimeve Transnacionale të OSBE-së prezantoi botimin e OSBE-së “Roli i shoqërisë civile në parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit dhe radikalizimit të dhunshëm që çon në terrorizëm: një fokus në Evropën Juglindore” në Tiranë, Shqipëri.

Koordinatori Kombëtar kundër Ekstremizmit të Dhunshëm / Drejtor i Qendrës CVE, z. Agron Sojati mori pjesë në një veprimtari rajonale për mbështetjen e rolit të shoqërisë civile në parandalimin dhe luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit, që u mbajt në Tiranë në datat 17-18 tetor 2018, organizuar nga Njësia për Veprimin ndaj Terrorizmit në Sekretariatin e OSBE-së.