“Seminar mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj” (IRC-N7-W-18)

Konferencë Rajonale mbi “Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizmit që çojnë në Terrorizëm
02/11/2018
Aktiviteti Përmbyllës – Programi “Shoqëria Civile kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”
14/11/2018

“Seminar mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj” (IRC-N7-W-18)

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u ftua të japë kontributin e saj në Seminarin “mbi Zhvillimin e Strategjive për Rehabilitimin dhe Riintegrimin e Luftëtarëve të Huaj”, të mbajtur në Tiranë më 15 nëntor 2018, organizuar nga RACVIAC- Qendra për Bashkëpunim e Siguri – në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe autoritetet përkatëse shqiptare.

Qëllimi kryesor i këtij seminari ishte diskutimi i sfidave, prioriteteve, mësimeve të nxjerra në këtë fushë dhe, si të lehtësohet angazhimi i organizatave të shoqërisë civile (OJQ) në procesin e riintegrimit të luftëtarëve të huaj të kthyer dhe anëtarëve të tyre të familjes në komunitetin përkatës, gjatë dhe pas procedimeve gjyqësore.