Drejtori i Qendrës CVE mbështet zhvillimin e seminarit të dytë kombëtar për OSHC-të që punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

Qendra CVE merr trajnim mbi “metodat e kërkimit shkencor” organizuar nga Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes
10/07/2020
Mundësi financimi të iniciativave të Organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë në fushën e parandalimit dhe kundërshtimit të ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri
21/08/2020

Drejtori i Qendrës CVE mbështet zhvillimin e seminarit të dytë kombëtar për OSHC-të që punojnë në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri

24/07/2020

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka mbështetur bashkëpunimin me Qendrën për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në kuadër të zhvillmit të seminarit të dytë kombëtar on line për Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) që punojnë për parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në Shqipëri.

Për më shumë info lexo këtu: https://www.facebook.com/bridgingcommunitiescenter/posts/572105683458474