Qendra CVE kontribuoi në trajnimin e WCDCA-së për një prindërim pozitiv

Drejtori i Qendrës CVE mirëpriti në takim një delegacion të Mbretërisë së Bashkuar për çështjet e ekstremizmit të dhunshëm
04/02/2022
Qendra CVE kontribuoi në trajnimin: “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv”, organizuar nga WCDCA
09/02/2022

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin e WCDCA-së për një prindërim pozitiv

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin e WCDCA-së për një prindërim pozitiv

Publisher: Cve.gov.al            04/02/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u bë pjesë e trajnimit me temë “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv” që u organizua në qytetin e Lushnjës nga organizata Qendra e Gruas për Zhvillim dhe Kulturë.

Në  takim morën pjese mësues, psikologë shkollash nga ku u diskutua mbi identifikimin e hershëm të sjelljeve radikale, ekstreme të dhunshme tek fëmijët. Qëllimi kryesor i trajnimit u bazua tek fuqizimi i nënave për aftësimin e tyre për një prindërim pozitiv

Trajnimi u zhvillua në kuadër të projektit “Nënat të parat!” që mbështetet nga Ambasada SHBA, në Tiranë.