Qendra CVE kontribuoi në trajnimin: “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv”, organizuar nga WCDCA

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin e WCDCA-së për një prindërim pozitiv
04/02/2022
Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në Konferencën e KNFSH “Vëllazëria në Humanizëm
11/02/2022

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin: “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv”, organizuar nga WCDCA

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin: “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv”, organizuar nga WCDCA

Publisher: Cve.gov.al            09/02/2022

Qendra CVE kontribuoi në trajnimin me temë: “Edukimi i fëmijëve nëpërmjet prindërimit pozitiv” të organizuar në qytetin e Fierit nga Qendra e Gruas për Zhvillim dhe Kulturë në kuadër të projektit “Nënat të parat”, që mbështetet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Tiranë.

Qëllimi i trajnimit është fuqizimi i nënave me qëllim aftësimin e tyre për prindërim pozitiv deri në zotërimin e mirë të aftësive prindërore.

Në këtë takim morën pjesë  mësues të shkollave të arsimit para-universitar dhe prindër nga komuniteti në qytetin e Fierit.