Aktualitet, Lajm + Titra, CVE dhe Këshilli Ndërfetar, Memorandum

Emision, ”Arsimi ne auditor” Drejtori i Qendrës kundër ekstremizmit dhe Ekspertja e Edukimit
04/05/2019
Opinion në Studio, Intervistë + Titra, Drejtori i Qendrës Kundër Ekstremizmit të dhunshëm
17/05/2019

Aktualitet, Lajm + Titra, CVE dhe Këshilli Ndërfetar, Memorandum

Data: 17/05/2019

Source: Report TV, News 24 TV

Link: https://www.youtube.com/watch?v=g5_8-Isy-wQ