Emision, ”Arsimi ne auditor” Drejtori i Qendrës kundër ekstremizmit dhe Ekspertja e Edukimit

Edicion informative, Konferenca e aktorëve të linjës së parë
30/04/2019
Aktualitet, Lajm + Titra, CVE dhe Këshilli Ndërfetar, Memorandum
17/05/2019

Emision, ”Arsimi ne auditor” Drejtori i Qendrës kundër ekstremizmit dhe Ekspertja e Edukimit

Data: 04/05/2019

Burimi: RTSH

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HE2i9R5Xt34