Opinion në Studio, Intervistë + Titra, Drejtori i Qendrës Kundër Ekstremizmit të dhunshëm

Aktualitet, Lajm + Titra, CVE dhe Këshilli Ndërfetar, Memorandum
17/05/2019
Lajm marre nga intervista e Drejtorit të Qendrës Kundër ekstremizmit të Dhunshëm
17/05/2019

Opinion në Studio, Intervistë + Titra, Drejtori i Qendrës Kundër Ekstremizmit të dhunshëm