Drejtori i Qendrës CVE në takim me përfaqësuesin Rajonal të Ambasadës Hollandeze për implementimin e projekteve me fokus ri-integrimin e shtetasve të rikthyer.

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në Konferencën e KNFSH “Vëllazëria në Humanizëm
11/02/2022
Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri
15/02/2022

Drejtori i Qendrës CVE në takim me përfaqësuesin Rajonal të Ambasadës Hollandeze për implementimin e projekteve me fokus ri-integrimin e shtetasve të rikthyer.

Drejtori i Qendrës CVE në takim me përfaqësuesin Rajonal të Ambasadës Hollandeze për implementimin e projekteve me fokus ri-integrimin e shtetasve të rikthyer.

Publisher: Cve.gov.al            14/02/2022

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj.Lejdi Dervishi, zhvilloi takim me Koordinatorin Rajonal të Ambasadës Hollandeze për Kundërshtimin e Terrorizmit dhe përfaqësues të Ambasadës Hollandeze në Shqipëri. Gjatë takimit u disktua mbi ecurinë e procesit të hartimit të Strategjisë së re Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Radiakalizmit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm, si dhe Planin e Veprimit për periudhën 2022-2026.
Gjithashtu, u diskutua mbi bashkëpunimin e Qendrës CVE me organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri që po implementojnë projekte me fokus ri-integrimin e individëve të rikthyer nga zonat e konfliktit në komunitet, me mbështetjen financiare të Fondin Global të Angazhimit dhe Reziliencës së Komunitetit (GCERF).