Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” me Komitetin Shqiptar të Helsinkit

Qendra CVE zhvillon tryezën e parë të Grupit Ndër-institucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.
20/10/2021
Qendra CVE koordinoi forumin e tretë ndërinstitucional me BE dhe KE për Planin e Veprimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në zbatim nga IANS.
25/10/2021

Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” me Komitetin Shqiptar të Helsinkit

Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor" me Komitetin Shqiptar të Helsinkit

Publisher: Cve.gov.al            21/10/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Znj. Lejdi Dervishi, përshëndeti punimet e konferencës rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” të organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit.

Në fjalën e saj, Znj. Dervishi nënvizoi rëndësinë e zbatimit të Memorandumit të Mirëkuptimit mes Qendrës CVE dhe Komuniteteve Fetare, si dhe bashkëpunimin e frytshëm institucional me Këshillin Ndër-Fetar të Shqipërisë në kuadër të rolit të edukimit mbi religjionin në parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm.

Konferenca u organizua nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në kuadër të nismës “Drejt një dialogu më të madh ndërkulturor, ndër-besimtar dhe ndër-fetar në Ballkanin Perëndimor”.

Të pranishëm në kete event ishin te gjithë autoritetet fetare te njohura zyratrisht ne Shqiperi të cilët shprehën mendimet e tyre si dhe vlerësuan bashkepunimin e deritanishëm me Qendrën Cve.