Qendra CVE zhvillon tryezën e parë të Grupit Ndër-institucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.

Qendra CVE zhvilloi takim me ekspertë psikologë mbi situatën e shtetasve të riatdhesuar në fazën e tretë
19/10/2021
Drejtori i Qendrës CVE përshëndet punimet e Konferencës Rajonale “Rimendimi i Tolerancës Fetare midis Partnerëve të Ballkanit Perëndimor” me Komitetin Shqiptar të Helsinkit
21/10/2021

Qendra CVE zhvillon tryezën e parë të Grupit Ndër-institucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.

Qendra CVE zhvillon tryezën e parë të Grupit Ndër-institucional të punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Parandalimin dhe Kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.

Publisher: Cve.gov.al            20/10/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm zhvilloi tryezën e parë  të  punës të Grupit Ndër-institucional të Punës për hartimin e Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planin e Veprimit 2022-2026.

Në këtë tryezë të parë të punës u prezantua udhëzuesi teknik për ministritë e linjës dhe institucionet e tjera që zbatojnë masat kundër fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm. Gjithashtu u diskutua mbi draftin dhe hartimin e koncept dokumentit lidhur me objektivat strategjike dhe kalendarin e takimeve konsultative në vijim.

Grupet e punës te ministrive përkatëse do vijojnë punën me ekspertët e përzgjedhur të udhëhequr nga stafi dhe misioni i Qendres CVE, me qëllim realizimin e një dokumenti gjithëpërfshirës dhe me vizion të gjerë për kundërshtimin e fenomentit në Republikën e Shqipërisë.