Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik

Qendra CVE zyrtarizon marrëveshjen e bashkëpunimit me Rektoratin e Universitetit të Tiranës
16/03/2022
Qendra CVE kontribuon në Forumin 8-të Ndër-institucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm
30/03/2022

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik.

Publisher: Cve.gov.al            28/03/2022

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi, ka zhvilluar pranë ambienteve të institucionit një takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik.
Gjatë takimit u diskutua mbi fenomenin dhe projektet e ardhshme në lidhje me aktivitetet që ndodhin në sferën online, trajnimimet e mundshme për rritjen e kapaciteteve në sigurinë kibernetike, si dhe monitorimin kibernetik. Vëmendje të veçantë gjatë diskutimit mori edhe zhvillimi i ezkspertizave në parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm për çështjet e lidhura me sigurinë.