Qendra CVE kontribuon në Forumin 8-të Ndër-institucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Drejtori i Qendrës CVE zhvilloi takim me Atasheun e Sigurisë të Francës dhe Këshilltarin francez për projektin e Ballkanit Kibernetik
28/03/2022
Qendra CVE realizoi sesionin e fundit trajnues për mësuesit e shkollave që ofrojnë shërbime për ri-integrimin e fëmijve të rikthyer nga zonat e konfliktit.
31/03/2022

Qendra CVE kontribuon në Forumin 8-të Ndër-institucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

Qendra CVE kontribuon në Forumin 8-të Ndër-institucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.

Publisher: Cve.gov.al            30/03/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm kontribuoi në Forumin e Tetë Ndërinstitucional për Parandalimin dhe Luftën kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, organizuar nga Instituti për Aktivizëm dhe Ndryshim Social, në kuadër të projektit: “Përmirësimi i kapaciteteve penitenciare për adresimin e radikalizimit në burgje në Ballkanin Perëndimor”. Ky projekt është pjesë e programite të përbashkët të Bashkimit Evropian/ Këshillit të Evropës për mbështjetjen horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022.
Forumi pati si qëllim diskutimin mes aktorëve të rëndësishëm vendorë duke vlerësuar përgjegjësitë institucionale në lidhje me parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, menaxhimin e të dënuarve ekstremistë dhe integrimin e tyre në shoqëri. Gjatë forumit u diskutua gjithashtu mbi qasjen ndërinstitucionale për proceset e rehabilitimit, risocializimit dhe riintegrimit të shtetasve të kthyer nga zonat e luftës.