Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në një intervistë lidhur me harmoninë fetare në Shqipëri ne Today TV 2000.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në Konferencën e OSBE-së për adresimin e shkaqeve të ekstremizmit të dhunshëm që çojnë në terrorizëm.
20/04/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me partnerët e saj realizoi trajnimin e aktorëve të vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit.
27/04/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në një intervistë lidhur me harmoninë fetare në Shqipëri ne Today TV 2000.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në një intervistë lidhur me harmoninë fetare në Shqipëri ne Today TV 2000.

Publisher: Cve.gov.al            24/04/2021

Drejtori i Qendrës CVE, Znj. Lejdi Dervishi u ftua të flasë të shtunën e kaluar në Today Tv 2000 nga gazetari Andrea Sarubbi në lidhje me harmoninë fetare duke parandaluar radikalizimin dhe ekstremizmin e dhunshëm në Shqipëri. Znj. Dervishi theksoi shembullin pozitiv të Qendrës CVE lidhur me ruajtjen e paqes dhe dialogut përmes punës së përbashkët dhe aktiviteteve ndërkulturore të promovuara me Këshillin Ndërfetar të Shqipërisë.

Ajo gjithashtu nënvizoi bashkëpunimin e rëndësishëm me komunitetet fetare të njohura zyrtarisht pjesë e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë me të cilët Qendra CVE ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi në 2019.

Znj. Dervishi deklaroi se harmonia fetare duhet të promovohet si një vlerë e shtuar në shoqërinë evropiane dhe më gjerë.

Për më shumë klikoni në linkun më poshtë për të dëgjuar fjalët e saj duke filluar nga min. 55′: