Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm takoi zv. Ambasadorin e Italisë në Shqipëri me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit në fusha të caktuara për kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm takoi Koordinatorin Kombëtar të Malit të Zi me qëllim zgjerimin e bashkëpunimit të shkëlqyer ekzistues mes palëve respektive
07/05/2021
Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’.
10/05/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm takoi zv. Ambasadorin e Italisë në Shqipëri me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit në fusha të caktuara për kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm takoi zv. Ambasadorin e Italisë në Shqipëri me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit në fusha të caktuara për kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            07/05/2021

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, znj. Lejdi Dervishi, zhvilloi një takim me zv. Ambasadorin e Italisë në Shqipëri, z. Alberto Petrangeli, ku u fol mbi format e ndryshme të bashkëpunimit ndërmjet palëve. Diskutimi mbi bashkëpunimin u fokusua në fushën e edukimit dhe aftësimit profesional për ngritjen e kapaciteteve të të rinjve, i vlefshëm për punësimin e tyre me qëllim ngritjen e nivelin  përkatës, pasi faktorët socio-ekonomik kanë qenë faktorë shtytës për radikalizimin ose largimin e tyre nga këto territore.

Të dyja palët dakordësuan me njëra-tjetrën për zhvillimin e aktiviteteve kulturore-edukative me Kooperacionin Italian në Shqipëri (AICS), me qëllim promovimin e konceptit të Partneritetit Publik-Privat me fokus kundërshtimin e këtyre fenomeneve.

Gjithashtu, gjatë takimit u ra dakord edhe për vazhdimin e marrëdhënies së bashkëpunimit dy palësh për kundërshtimin e radikalizmit në burgje, duke rritur ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e aktorëve të vijës së parë në këtë sistem.