Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm takoi zv. Ambasadorin e Italisë në Shqipëri me qëllim vazhdimin e bashkëpunimit në fusha të caktuara për kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm
07/05/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me MASR-në dhe Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan “Talk Show-n” e parë me gjimnazistët e Rrëshenit për fuqizimin/ ndërgjegjësimin e të rinjve ndaj ekstremizmit të dhunshëm
14/05/2021

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’.

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’.

Publisher: Cve.gov.al            10/05/2021

Qendra CVE mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’, që u organizua nga Drejtoria e Përgjithshme të Burgjeve, në bashkëpunim me Organizatën ‘Nisma ARSIS’.

Protokolli standardizon praktikat proceduriale institucionale të ndjekjes dhe ri-integrimit të grave dhe vajzave, të cilat janë pjesë e sistemit të burgjeve, si dhe fëmijëve të tyre. Qendra CVE rekomandoi që në protokoll të shtoheshin edhe aspekte specifike të punës me të dënuara për vepra penale terroriste, si dhe nevoja për buxhetimin e këtij mekanizmi.