Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me MASR-në dhe Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan “Talk Show-n” e parë me gjimnazistët e Rrëshenit për fuqizimin/ ndërgjegjësimin e të rinjve ndaj ekstremizmit të dhunshëm

Qendra e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në tryezën online të diskutimit për prezantimin e protokollit ‘Mekanizmi i Sistemit të Referimit për Gratë dhe Vajzat në Konflikt me Ligjin’.
10/05/2021
Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me aktorë të tjerë bashkëpunues zhvilluan në qarkun Dibër një trajnim 6-ditor me aktorët e vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit
17/05/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me MASR-në dhe Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan “Talk Show-n” e parë me gjimnazistët e Rrëshenit për fuqizimin/ ndërgjegjësimin e të rinjve ndaj ekstremizmit të dhunshëm

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me MASR-në dhe Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan “Talk Show-n" e parë me gjimnazistët e Rrëshenit për fuqizimin/ ndërgjegjësimin e të rinjve ndaj ekstremizmit të dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            14/05/2021

Qendra CVE në bashkëpunim me Komitetin Shqiptar të Helsinkit dhe Ministrinë e Arsimit e Sportit dhe Rinisë organizoi aktivitetin e parë “Talk Show” me nxënës të shkollave në zonat rurale, dhe konkretisht me gjimnazistë nga qyteti i Rrëshenit.

Ky aktivitet synon të nxisë nxënësit e shkollave të mesme në zonat rurale drejt të menduarit kritik, debateve konstruktive, pranimit dhe promovimit të diversitetit, kuptimit dhe debatit më frytdhënës për ekstremizmin e dhunshëm dhe çështjeve që lidhen me të, si  dhe për të ndihmuar të rinjtë në nevojë që janë në rrezik radikalizimi apo edhe rekrutimi. Njëherazi, synon edhe rritjen e kapaciteteve të mësuesve në shkollat e mesme në vendin tonë.

Aktiviteti u realizua në kuadër të projektit “Konsolidimi i Qëndrueshmërisë Komunitare ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm duke fuqizuar Rininë”, i cili mbështetet nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe është i pari prej pesë aktiviteteve të tilla që pritet të realizohen në vijim.