Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me aktorë të tjerë bashkëpunues zhvilluan në qarkun Dibër një trajnim 6-ditor me aktorët e vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me MASR-në dhe Komitetin Shqiptar të Helsinkit zhvilluan “Talk Show-n” e parë me gjimnazistët e Rrëshenit për fuqizimin/ ndërgjegjësimin e të rinjve ndaj ekstremizmit të dhunshëm
14/05/2021
Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mori pjesë në Kursin e Avancuar të Programit të Shkencës për Paqe dhe Siguri të NATO-s për përfshirjen gjinore në përpjekjet kundër terrorizmit në Ballkanin Perëndimor
18/05/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me aktorë të tjerë bashkëpunues zhvilluan në qarkun Dibër një trajnim 6-ditor me aktorët e vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me aktorë të tjerë bashkëpunues zhvilluan në qarkun Dibër një trajnim 6-ditor me aktorët e vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit

Publisher: Cve.gov.al            17/05/2021

Qendra CVE së bashku me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, si dhe me partnerin “Terre des Hommes” realizuan në qarkun e Dibrës një trajnim 6-ditor me aktorët e vijës së parë për menaxhimin e rasteve gjatë procesit të ri-integrimit në komunitet të fëmijëve dhe familjeve të prekura nga fenomeni i radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Në fokus të trajnimit ishte edhe qasja gjithëpërfshirëse mbi proceset e shtetasve të riatdhesuar nga zonat e konfliktit.

Ky trajnim me temë: “Qëndrueshmëria dhe Ri-integrimi i Sigurt për fëmijët dhe nënat që kthehen nga zonat e luftës”, zhvillohet në kuadër të projektit që mbështet zbatimin e ndërhyrjeve nga organizata të shoqërisë civile, përmes skemës financiare të GCERF-it.