Edicion informativ, “Shkollat 9-vjecare në fushatë kundër ekstremizmit”

Hapja e thirrjes së katërt të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës
13/02/2019
Konferenca IDM
27/02/2019

Edicion informativ, “Shkollat 9-vjecare në fushatë kundër ekstremizmit”