Intervistë, Drejtori i Qendrës Kundër Ekstremizmit Të Dhunshëm CVE – IOM, Memorandum

Konferenca IDM
27/02/2019
CVE – IOM, Memorandum
15/03/2019

Intervistë, Drejtori i Qendrës Kundër Ekstremizmit Të Dhunshëm CVE – IOM, Memorandum

Data: 15/03/2019

Burimi: Report Tv

Link: https://youtu.be/Idhkq9ohDg0