Intervistë, Drejtori i Qendrës Kunder Ekstremizmit Të Dhunshëm

CVE – IOM, Memorandum
15/03/2019
“Nënshkimi i Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) dhe Qendrës Koordinuese Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm”.
05/04/2019

Intervistë, Drejtori i Qendrës Kunder Ekstremizmit Të Dhunshëm