Drejtori i Qendrës CVE në takim me Kreun e Kryegjyshatës botërore të bektashinjve për bashkëpunimin e ndërsjelltë mbi parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm
17/03/2021
Parandalimi dhe Lufta Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm në Burgje dhe Shërbimin e Provës (Faza 1)
23/03/2021

Parandalimi i ekstremizmit ne arsimin parauniversitar

Promovimi i edukimit për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm

Në kuadër të koordinimit dhe bashkëpunimit të Qendrës CVE me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe Shoqatës Internacionale për Solidaritet, zbatuese e projektit “Promovimi i edukimit për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm” që mbështetet nga Ambasada e SHBA-së në Tiranë, në faqen zyrtare të MASR-së është çelur rubrika dedikuar rrjetit të mësuesve koordinatorë kundër ekstremizmit të dhunshëm. Në këtë rubrikë janë publikuar Strategjia Kombëtare kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Plani i MASR-së në zbatim të kësaj Strategjie si dhe Skema e koordinatoreve kundër ekstremizmit te dhunshëm nga niveli qendror tek ai vendor.