Qendra CVE angazhohet në pritjen e grupit të parë të qytetarëve të riatdhesuar nga vendet e konfliktit

Drejtori i qendrës CVE me ambasadorin hollandez së bashku në qytetin e cërrikut për procesin e pare riintegrues në vend
13/10/2020
Qendra CVE mori pjesë në aktivitetin e komunitetit mysliman shqiptar në kuadër të punës me të rinjtë për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
05/11/2020

Qendra CVE angazhohet në pritjen e grupit të parë të qytetarëve të riatdhesuar nga vendet e konfliktit

Qendra CVE angazhohet në pritjen e grupit të parë të qytetarëve të riatdhesuar nga vendet e konfliktit

Publisher: Cve.gov.al            27/10/2020

Qendra CVE u angazhua në pritjen e pesë shtetasve të parë shqiptarë të riatdhesuar nga vendet e konfliktit, pikërisht nga kampi Al-Hol në Siri.

Qendra CVE u angazhua në pritjen e këtyre shtetasve në aeroportin e Rinasit, në kuadër të monitorimit dhe koordinimit të ministrive të linjës dhe institucioneve të varësisë, në zbatim të planit të veprimit të miratuar me Urdhër Kryeministri Nr. 148, datë 5.11.2019.

Gjithashtu, me mbështetjen e Zyrës Ndërkombëtare të Migracionit në Tiranë (IOM), Qendra CVEka përgatituredhe paketën humanitare për të pestë personate riatdhesuar.