Qendra CVE dha kontributin e saj në grupin e punës “Zhvillimi i mjeteve të ndërhyrjes dhe rehabilitimit për trajtimin e radikalizmit në burgje”

Drejtori i Qendrës CVE kontribuoi në takimin e Komitetit të Stabilizim-Asociimit të Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri
15/02/2022
Qendra CVE në bashkëpunim me IANS dhe DPB organizojnë forumin e parë ndër-institucional mbi aspektet e rehabilitimit dhe të ri-integrimit të të burgosurve
22/02/2022

Qendra CVE dha kontributin e saj në grupin e punës “Zhvillimi i mjeteve të ndërhyrjes dhe rehabilitimit për trajtimin e radikalizmit në burgje”

Qendra CVE dha kontributin e saj në grupin e punës “Zhvillimi i mjeteve të ndërhyrjes dhe rehabilitimit për trajtimin e radikalizmit në burgje”

Publisher: Cve.gov.al            17/02/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm kontribuoi në grupin e punës “Zhvillimi i mjeteve të ndërhyrjes dhe rehabilitimit për trajtimin e radikalizmit ne burgje”, në kuadër të përmirësimit të kapaciteteve për adresimin e radikalizmit në burgje në Ballkanin Perëndimor, mbështetur nga programi i përbashkët BE/KE për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022.
Gjatë takimit ku morën pjesë aktorët e vijës së pare në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, u theksua rëndësia e implementimit të mjeteve të vlerësimit të riskut të radikalizmit në burgje.