Qendra CVE dhe grupi i punës ndër-institucional zhvillojnë takimin e tyre të parë për zbatimin e planit të kthimit dhe ri-integrimit të shtetasve që ndodhen në kampet e qëndrimit në Siri

Qendra CVE me eksperiencën e saj në takimin rajonal në Kosovë të organizuar nga Mbretëria e Bashkuar
13/11/2019
Qendra CVE zhvillon takime informuese për ekstremizmin e dhunshëm në Qarkun Gjirokastër
19/11/2019

Qendra CVE dhe grupi i punës ndër-institucional zhvillojnë takimin e tyre të parë për zbatimin e planit të kthimit dhe ri-integrimit të shtetasve që ndodhen në kampet e qëndrimit në Siri

Qendra CVE s  bashku me grupin e pun s nd r-institucionale ministrore zhvilluan takimin e par  mes tyre r t  mir organizuar pun n lidhur me zbatimin e Planit Nd r-institucional t  procesit t  ri-integrimit t  personave t  kthyer nga Siria dhe për t’u njohur më konkretisht me mënyrën e veprimit sesi do të zbatohet ky plan.

Nisur nga zhvillimet fundit ne Siri dhe ne Irak, vullneti politik i Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë i shprehur para të gjithë shtetasve shqiptarë dhe partnerëve ka ngarkuar të gjitha ministritë p  që të punojnë në realizimin e një plani të përditësuar ri-integrimi mbi angazhimet q  do t  ken . Këto angazhime të Qeverisë Shqiptare që nga tetori 2019 janë shumëfishuar në përpjekjet për ri-kthimin e të gjithë shtetasve shqiptarë të identifikuar në Siri dhe që ndodhen në kampet e qëndrimit.

Gjat  takimit, Koordinatori Kombetar z,Agron Sojati sht  ndalur konkretisht mbi p rgjegj sin  q  ka zbatimi i k tij plani duke shpjeguar fazat e zhvillimit t  tij, nd rsa s  bashku me z vend s ministren e arsimit z Lorena Haxhiu kan  theksuar që e gjitha puna ndër-institucionale e grupit të punës duhet ttë koordinohet dhe të bashkërendohet më së miri mes të gjithë anëtarëve të grupit si në nivel politik po ashtu dhe në atë teknik, që të mos ket mbivendosje por dhe të përparohet në procesin e realizimit të punës.