Qendra CVE me eksperiencën e saj në takimin rajonal në Kosovë të organizuar nga Mbretëria e Bashkuar

Eksperienca e qendrës CVE në Konferencën rajonale për adresimin e radikalizimit nëpër burgje
13/11/2019
Qendra CVE dhe grupi i punës ndër-institucional zhvillojnë takimin e tyre të parë për zbatimin e planit të kthimit dhe ri-integrimit të shtetasve që ndodhen në kampet e qëndrimit në Siri
14/11/2019

Qendra CVE me eksperiencën e saj në takimin rajonal në Kosovë të organizuar nga Mbretëria e Bashkuar

Në vijim të vizitës studimore të realizuar në Mbretërinë e Bashkuar për të pare modelin e “UK Prevent Model/UK Prevent and Chanel/UK Chanel Process”,  Qendra CVE u ftua në takimin rajonal te organizuar nga ambasada e Mbretërisë së Bashkuar në Kosove të ndante eksperiencën e saj me përfaqësuesit e Mbretërisë së Bashkuar, homologet e Republikës së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Me interes për të pranishmit ishte edhe prezantimi i sistemit të sipërpërmendur ku trajtohen rastet e indentifikuara si të radikalizuara nga ku marrin trajtimin e nevojshëm për rehabilitim dhe riintegrim në komunitet.