Qendra CVE dhe MASR në takimin e parë informues me drejtorët e drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar për ri-integrimin e fëmijve të kthyer nga Siria në shkollë

Koordinatori Kombëtar për çështjet e ekstremizmit të dhunshëm në bashkëbisedim me nxënësit e gjimnazit “Ismail Qemali” mbi problematikat aktuale globale
11/06/2020
Qendra CVE në videokonferencë me partnerë të BE-së dhe të rajonit mbi projektin e forcimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimeve me Ballkanin Perëndimor në menaxhimin e kthimit të LHT-ve
06/07/2020

Qendra CVE dhe MASR në takimin e parë informues me drejtorët e drejtorive rajonale të arsimit parauniversitar për ri-integrimin e fëmijve të kthyer nga Siria në shkollë

11/06/2020

Në kuadër të zbatimit të planit të veprimit për ri-integrimin e fëmijëve të kthyer nga Siria në shkollë, koordinatorja për Ministrinë e Arsimit Sportit dhe Rinisë znj. Buci, sëbashku me Zëvendës/ ministrin e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Haxhiu dhe grupin e punës të ngritur në ministri, realizuan takimin e parë informues me të gjithë drejtorët e Drejtorive Rajonale të Arsimit Parauniversitarë (DRAP), Zyrave Vendore Arsimore (ZVA) si dhe me koordinatorët e zyrave që ndjekin Planin e Veprimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm.
Të pranishmit u informuan mbi zonat potenciale që do të ri-integronin fëmijë, u orientuan mbi ngritjen e kapaciteteve të shkollave që do të përzgjidhen, si dhe detyrën që ato do të kenë në monitorimin efikas dhe të përditësuar të shkollave dhe rasteve.
Këto drejtori u angazhuan të tregoheshin vigjilentë në monitorimin e tyre duke treguar vëmendje të shtuar lidhur me: moslejimin e organizatave për të shtuar veprimtarinë e tyre në shkolla pa lejen e MASR-së;respektimin e privatësisë së nxënësit duke mos lejuar që të bëhen subjekt i kërkimeve të ndryshme;koordinim të përditësuar me strukturat e DRAP/ZVAP dhe MASR për ndjekje të rasteve, si dhe raportime periodike efikase tek DRAP/ZVAP.