Qendra CVE mori pjesë në konferencën e OSBE-së ku u prezantua udhëzuesi për politikë-bërësit dhe praktikuesit për Evropën Jug-Lindore.

Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në takim me kreun e Komunitetit Mysliman në vend
06/10/2020
Qendra CVE zhvillon takim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq
08/10/2020

Qendra CVE mori pjesë në konferencën e OSBE-së ku u prezantua udhëzuesi për politikë-bërësit dhe praktikuesit për Evropën Jug-Lindore.

Qendra CVE mori pjesë në konferencën e OSBE-së ku u prezantua udhëzuesi për politikë-bërësit dhe praktikuesit për Evropën Jug-Lindore.

Publisher: Cve.gov.al            08/10/2020

Qendra CVE me 8 tetor u ftua të jepte kontributin e saj në konferencën online të organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) me temë: “Rehabilitimi dhe ri-integrimi në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit që çojnë në terrorizëm”.

Në këtë konferencë u prezantua një udhëzues i realizuar për politikëbërësit dhe praktikuesit për Evropën Jug-Lindore. Në kuadër të kontributit që Qendra CVE ka dhënë për hartimin e këtij udhëzuesi nga OSBE, Drejtori i saj, znj Lejdi Dervishi, evidentoi veprimtarinë dhe iniciativat që Qeveria Shqiptare dhe Qendra CVE ka ndërmarrë dhe po ndërmerr në këtë drejtim