Qendra CVE në bashkëpunim me misionin e Terre des Hommes trajnuan punonjësit e Bashkisë në Librazhd për riintegrimin në komunitet të të kthyerëve nga zonat e konfliktit

: Qendra CVE ishte e ftuar në aktivitetin e IANS në kuadër të programit të BE-së të Mbështetjes Horizontale për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë 2019-2022
16/07/2021
Qendra CVE mori pjesë në pritjen e organizuar nga Kryegjyshi Botëror i Bektashinjve, Shenjtëria e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, me rastin e festës së Kurban Bajramit
20/07/2021

Qendra CVE në bashkëpunim me misionin e Terre des Hommes trajnuan punonjësit e Bashkisë në Librazhd për riintegrimin në komunitet të të kthyerëve nga zonat e konfliktit

Qendra CVE në bashkëpunim me misionin e Terre des Hommes trajnuan punonjësit e Bashkisë në Librazhd për riintegrimin në komunitet të të kthyerëve nga zonat e konfliktit

Publisher: Cve.gov.al            16/07/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm me misionin e Terre des Hommes në Shqipëri organizuan për bashkinë Librazhd, trajnimin dy ditor me temë “Pranimi në komunitet për të kthyerit nga zonat e konfliktit dhe roli parësor i Këshillave Vendore të Sigurisë Publike në këtë proces”.

Në trajnim morën pjesë punonjës dhe përfaqësues nga bashkia Librazhd, të cilët u trajnuan mbi kuadrin ligjor dhe punën e Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, planin e veprimit dhe mekanizmat e ngritur në nivel vendor për parandalimin e krimit, ndihmën ndaj viktimave të fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, si dhe funksionimi i Këshillave Vendore të Sigurisë Publike dhe roli i anëtarëve të tij.

Gjatë trajnimit, mes të tjerave, u diskutuan edhe sfidat kryesore me të cilat përballet shoqëria gjatë rikthimit të fëmijëve dhe grave nga zonat e konfliktit.