Qendra CVE nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me UMSH për parandalimin dhe kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Qendra CVE organizon forum me studentët dhe pedagogët e Universitetit “Ismail Qemali” në Vlorë
01/04/2022
Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti Konferencën Kombëtare: “Promovimi i Shkollës Qendër Komunitare”, organizuar nga IDM
06/04/2022

Qendra CVE nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me UMSH për parandalimin dhe kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Qendra CVE nënshkroi Marrëveshje Bashkëpunimi me UMSH për parandalimin dhe kundërshtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Publisher: Cve.gov.al            04/04/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm ka nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë në kuadër të përcaktimit të fushave dhe mënyrave të bashkëpunimit për realizimin e Strategjisë Kombëtare “Për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm dhe Planit të Veprimit”.
Marrëveshja u nënshkrua pranë mjediseve të Universitetit Mesdhetar nga Drejtori i Qendrës së Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, Znj. Lejdi Dervishi dhe Rektori i Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Prof. Dr. Adrian Civici.
Znj. Dervishi dhe Z. Civici në fjalën e rastit që kanë mbajtur theksuan mundësitë dhe ekspertizën që kanë institucionet e arsimit të lartë për të bashkëpunuar dhe kontribuar në realizimin e veprimtarive që synojnë njohjen, ndërgjegjësimin dhe rritjen e aftësive parandaluese dhe kundërshtuese përballe fenomenit të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm.