Qendra CVE nis trajnimet për mësuesit e shkollave ofruese të shërbimeve për fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit.

Drejtori i Qendrës CVE në konferencën e Këshillit të BE “Rishikimi dhe perspektivat e parandalimit të radikalizmit në Evropë”
25/02/2022
Qendra CVE dhe LKGV trajnojnë stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë mbi menaxhimin e procesit të riintegrimit për të riatdhesuarit
10/03/2022

Qendra CVE nis trajnimet për mësuesit e shkollave ofruese të shërbimeve për fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit.

Qendra CVE nis trajnimet për mësuesit e shkollave ofruese të shërbimeve për fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit.

Publisher: Cve.gov.al            10/03/2022

Qendra Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm realizoi një trajnim me mësuesit e shkollave të cilët ofrojnë shërbime për fëmijë të rikthyer nga zonat e konfliktit.

Gjatë trajnimit u përcollën informacion i nevojshëm në lidhje me qasjen që duhet përdorur me këtë kategori fëmijësh duke u ndalur tek baza ligjore, puna individuale që duhet realizuar me fëmijën, qasja psikologjike si dhe mënyrat e bashkëpunimit me struktura të pushtetit vendor të angazhuara në procesin e ri-integrim.

Trajnimi u mbështet nga Organizata Linja e Këshillimit Për Gra dhe Vajza nëpërmjet grantit të GCERF (Fondi Global i Angazhimit dhe Reziliencës në Komunitet).