Qendra CVE dhe LKGV trajnojnë stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë mbi menaxhimin e procesit të riintegrimit për të riatdhesuarit

Qendra CVE nis trajnimet për mësuesit e shkollave ofruese të shërbimeve për fëmijët e kthyer nga zonat e konfliktit.
10/03/2022
Qendra CVE zyrtarizon marrëveshjen e bashkëpunimit me Rektoratin e Universitetit të Tiranës
16/03/2022

Qendra CVE dhe LKGV trajnojnë stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë mbi menaxhimin e procesit të riintegrimit për të riatdhesuarit

Qendra CVE dhe LKGV trajnojnë stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë mbi menaxhimin e procesit të riintegrimit për të riatdhesuarit

Publisher: Cve.gov.al            10/03/2022

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm së bashku me Linjën e Këshillimit për Gra dhe Vajza zhvilluan trajnimin me temë: “Mbi menaxhimin e procesit të rehabilitimit dhe ri-integrimit të Shtetasve Shqiptarë të kthyer nga zonat e konfliktit Siri-Irak” për stafin psiko-social të Bashkisë Vlorë.

Trajnimi mblodhi rreth pesëmbëdhjetë përfaqësues të këtij stafi, psikologë dhe punonjës të shërbimit social pranë Bashkisë Vlorë, dhe u mbështet nga Linja e Këshillimit për Gra dhe Vajza përmes grantit të GCERF (Fondi Global i Angazhimit dhe Reziliencës në Komunitet).