Qendra CVE organizon tryezën e punës me GCERF dhe përfaqësues të ambasadave në vend mbi eksperiencën në parandalimin e radikalizmit

Drejtori i Qendrës CVE përshëndeti konferencën e KMSH-së të mbajtur për fazën III të projektit mbi angazhimin e të rinjve për një komunitet të qëndrueshëm
18/11/2021
Qendra CVE kontribuoi në seminarin e OSBE-së mbi qeverisjen efektive të sektorit të sigurisë përmes partneritet ndërmjet institucioneve të sektorit të sigurisë dhe shoqërisë civile
22/11/2021

Qendra CVE organizon tryezën e punës me GCERF dhe përfaqësues të ambasadave në vend mbi eksperiencën në parandalimin e radikalizmit

Qendra CVE organizon tryezën e punës me GCERF dhe përfaqësues të ambasadave në vend mbi eksperiencën në parandalimin e radikalizmit

Publisher: Cve.gov.al            22/11/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm organizoi një takim me përfaqësues të lartë të Fondit Botëror për Angazhimin dhe Resiliencën e Komunitetit (GCERF) dhe përfaqësues të ambasadave në Shqipëri për të diskutuar mbi eksperiencën e Shqipërisë në parandalimin e radikalizmit dhe ri-integrimin e shtetasve të rikthyer nga zonat e konfliktit në komunitet.

Në këtë tryezë të rrumbullakët, të cilën Qendra CVE e organizoi në formën e  një takimi konsultativ me donatorët me fokus monitorimin dhe vlerësimin e progresit të Shqipërisë në të gjitha politikat sektoriale, morën pjesë përfaqësues të Ambasadës Holandeze në vend, Ambasadës Zvicerane dhe Gjermane, si dhe stafi psiko-social dhe organizata të shoqërisë civile.

Gjatë këtij takimi, punimet  e të cilit u përqendruan tek programet e vazhdueshme të komunitetit për rehabilitimin dhe ri-integrimin e të kthyerve dhe familjeve të tyre, u theksua se jemi të përkushtuar në forcimin e mekanizmave aktualë të monitorimit dhe vlerësimit në bashkëpunim me komunitetin e donatorëve si dhe të çojmë përpara sigurinë, rendin dhe luftën kundër kriminalitetit.

Organizata GCERF po bashkëpunon me Qendrën CVE duke mbështetur financiarisht organizatat e shoqërisë civile në Shqipëri, që po implementojnë projekte me fokus ri-integrimin e individëve të rikthyer nga zonat e konfliktit në komunitet.