Qendra CVE pjesë e trajnimit të RAN mbi menaxhimin e fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e ish vendeve të konfliktit

Qendra CVE takim me delegacionin e Komisionit Europian për Planin e Përbashkët të Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor
26/11/2021
Qendra CVE dhe Rektorati UAMD firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit mes tyre për ndërgjegjësimin e studentëve mbi format e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm
02/12/2021

Qendra CVE pjesë e trajnimit të RAN mbi menaxhimin e fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e ish vendeve të konfliktit

Qendra CVE pjesë e trajnimit të RAN mbi menaxhimin e fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e ish vendeve të konfliktit

Publisher: Cve.gov.al            01/12/2021

Qendra e koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm u bë pjesë e trajnimit të organizuar për vendet e Ballkanit Perëndimor “Menaxhimi i fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e kontrolluara më parë nga ISIS” që u organizua nga Rrjeti i Ndërgjegjësimit për Radikalizmin.

Në trajnim u prezantua modeli i  ndjekur nga Helsinki në kuadër të ri-integrimit të fëmijëve të rikthyer dhe familjareve të tyre. Në këtë trajnim u diskutua mbi trajtimin e fëmijëve dhe familjarëve të rikthyer nga zonat e konfliktit si dhe angazhimi  i strukturave ekzistuese për t’i shërbyer sa më mirë procesit të rehabilitimit dhe ri-integrimit të tyre.