Qendra CVE takim me delegacionin e Komisionit Europian për Planin e Përbashkët të Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor

Qendra CVE organizon forum me studentët dhe pedagogët e UAMD-së mbi parandalimin e fenomenit të ekstremizmit të dhunshëm
25/11/2021
Qendra CVE pjesë e trajnimit të RAN mbi menaxhimin e fëmijëve dhe familjareve të rikthyer nga territoret e ish vendeve të konfliktit
01/12/2021

Qendra CVE takim me delegacionin e Komisionit Europian për Planin e Përbashkët të Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor

Qendra CVE takim me delegacionin e Komisionit Europian për Planin e Përbashkët të Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor

Publisher: Cve.gov.al            26/11/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm mirëpriti në ambientet e saj Kreun e Njësisë së Antiterrorit në Drejtorinë e Punëve të Brendshme të Komisionit Evropian, Martin Schieffer dhe delegacionin e tij.

Gjatë këtij takimi u diskutua Plani i Përbashkët i Veprimit kundër Terrorizmit në Ballkanin Perëndimor, si dhe sfidat e hasura gjatë proceseve rehabilituese dhe ri-integruese për të kthyerit nga zonat e luftës.

Gjithashtu, gjatë takimit u diskutuan çështje të rëndësishme, si qasja e Qendrës CVE lidhur me fenomenet e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit në shkolla, burgje, si dhe në komunitete.