Qendra CVE zhvilloi sesione informuese mbi parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Drejtori i qendrës CVE takim me ambasadorin austriak në Tiranë
22/09/2020
Qendra CVE dhe organizata “SHIS” në aktivitetin përmbyllës të projektit “Promovimi edukimit për të parandaluar ekstremizmin e dhunshëm”
30/09/2020

Qendra CVE zhvilloi sesione informuese mbi parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Qendra CVE zhvilloi sesione informuese mbi parandalimin e radikalizimit dhe ekstremizmit të dhunshëm.

Publisher: Cve.gov.al            26/09/2020

Qendra CVE në koordinim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) dhe Ministrinë e Brendshme (MB) organizoi gjatë muajit Shtator 6 sesione ndërgjegjësuese / informuese mbi parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm me oficerët e sigurisë në shkollë dhe oficerët e policimit në qytetet: Fier, Himarë, Vlorë, Divjakë, Korçë, Pogradec. Gjatë këtyre takimeve morën pjesë 116 përfaqësues, në nivel lokal, nga sektorë të MASR-së dhe Ministrisë së Brendshme që punojnë me parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm në komunitet dhe shkolla. Gjatë këtyre takimeve u krye një vlerësim i situatës dhe i nevojave në nivel lokal lidhur me kundërshtimin e këtyre fenomeneve.