Organizimi i sesioneve sesionet ndërgjegjësuese me kryetarët e bashkisë dhe prefektët e qarqeve Kukës, Dibër dhe Shkodër

Qendra CVE merr pjesë në konferencën e pestë rajonale të koordinimit të sigurisë “Jumbo Security Conference”.
19/11/2020
Qendra CVE zhvilloi takime me rektorët e universiteteve në vend për realizimin e një marrëveshje bashkëpunimi mbi parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm
03/12/2020

Organizimi i sesioneve sesionet ndërgjegjësuese me kryetarët e bashkisë dhe prefektët e qarqeve Kukës, Dibër dhe Shkodër

Organizimi i sesioneve sesionet ndërgjegjësuese me kryetarët e bashkisë dhe prefektët e qarqeve Kukës, Dibër dhe Shkodër

Publisher: Cve.gov.al            24/11/2020

Në datat 24-27 nëntor 2020, Qendra CVE (përfaqësuar nga Drejtori i Qendrës CVE znj. Lejdi Dervishi si dhe të Koordinatori për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale znj. Rozana Baci) së bashku me Inspektorin pranë Agjensisë së Mbështetjes së Vetqeverisjes Vendore nga Ministria e Brendshme, z. Gersi Çabiri si dhe përfaqësuesen e OSBE-së znj.Brunilda Halili zhvilluan sesione informuese/ndërgjegjësuese me Kryetarët e Bashkisë Kukës, Dibër, Bulqizë, Klos, Mat dhe Shkodër (59 pjesëmarrës) dhe Prefektët e qarqeve Kukës, Dibër dhe Shkodër (6 pjesëmarrës). Qëllimi i këtyre takimeve ishte ndërgjegjësimi i aktorëve të vijës së parë në nivel  vendimmarrjeje mbi radikalizmin dhe ekstremizmin e dhunshëm si dhe diskutimi mbi problematikat e zonës në këtë fushë, kryesisht në nxitjen dhe përfshirjen e grupeve rinore dhe të
gruas në proceset konsultative dhe fuqizimin e organizatave të shoqërisë civile.