Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Qendra CVE zhvillon takim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq
08/10/2020
Qendra CVE pjesë e takimit të organizuar nga ambasada hollandeze mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”
13/10/2020

Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Publisher: Cve.gov.al            13/10/2020

Qendra CVE së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të varësisë dhe me mbështetjen e IOM Albania, zhvilluan një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës, ku u takuan me zyrtarë të lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës.

Qëllimi i takimeve, ishte shkëmbimi i eksperiencave mbi procesin e riatdhesimit të shtetasve nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, si dhe diskutimi mbi praktikat më të mira në nivel rajonal në kuadër të ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimit të koordinimit në këtë drejtim.

 

View Follow Follow Follow