Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Qendra CVE zhvillon takim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq
08/10/2020
Qendra CVE pjesë e takimit të organizuar nga ambasada hollandeze mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”
13/10/2020

Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri

Publisher: Cve.gov.al            13/10/2020

Qendra CVE së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të varësisë dhe me mbështetjen e IOM Albania, zhvilluan një vizitë zyrtare në Republikën e Kosovës, ku u takuan me zyrtarë të lartë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës.

Qëllimi i takimeve, ishte shkëmbimi i eksperiencave mbi procesin e riatdhesimit të shtetasve nga zonat e konfliktit në Siri dhe Irak, si dhe diskutimi mbi praktikat më të mira në nivel rajonal në kuadër të ekstremizmit të dhunshëm dhe fuqizimit të koordinimit në këtë drejtim.