Qendra CVE pjesë e takimit të organizuar nga ambasada hollandeze mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”

Qendra CVE dhe partneri IANS/GROUP zhvilluan një takim të përbashkët mbi praktikën e parë të procesit të ri-integrimit në Shqipëri
13/10/2020
Drejtori i qendrës CVE me ambasadorin hollandez së bashku në qytetin e cërrikut për procesin e pare riintegrues në vend
13/10/2020

Qendra CVE pjesë e takimit të organizuar nga ambasada hollandeze mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”

Qendra CVE pjesë e takimit të organizuar nga ambasada hollandeze mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”

Publisher: Cve.gov.al            13/10/2020

Qendra CVEmori pjesë në takimin e organizuar nga Ambasada Holandeze në Tiranë, me qëllim diskutimin mbi projektin “Rritja e nivelit të sigurisë në sistemin kibernetik”.

Në takim mori pjesë gjithashtu koordinatori rajonal për çështjet e sigurisë pranë Ambasadës Holandeze në Sarajevë, AlainAncion, përfaqësues i zyrës së Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik (AKCESK) dhe përfaqësues të Institutit të Komunikimeve dhe Teknologjive Digjitale.