Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme

Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme
11/06/2020
Qendra CVE dhe MASR pilotojnë kurrikulën për parandalimin dhe ri-integrimin e fëmijëve të radikalizuar në shkollë
11/06/2020

Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme

11/06/2020

Në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe ri-integrimi i fëmijëve të radikalizuar në shkollë”, Qendra CVE ka hartuar  broshura informimi për prindërit, mësuesit dhe fëmijet në kuadër të parandalimit të sjelljeve ekstreme të dhunshme në shkollë dhe në komunitet.
Ky projekt u mundësua nga UNICEF nëpërmjet implementimit Save the Children.

Broshurë për fëmijë – Save the Children
Broshurë për mësues – Save the Children
Broshurë për prindër – Save the Children