Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme

Qendra CVE lidh marrëveshje bashkëpunimi me UNICEF
21/01/2020
Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme
11/06/2020

Qendra CVE harton broshura informimi për prindër, fëmijë dhe nxënës lidhur me parandalimin e sjelljeve ekstreme të dhunshme

Në kuadër të projektit “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm dhe ri-integrimi i fëmijëve të radikalizuar në shkollë”, Qendra CVE ka hartuar  broshura informimi për prindërit, mësuesit dhe fëmijet në kuadër të parandalimit të sjelljeve ekstreme të dhunshme në shkollë dhe në komunitet.
Ky projekt është mundësuar nga UNICEF nëpërmjet implementimit të Save the Children

Broshurë për mësues – Save the Children
Broshurë për fëmijë – Save the Children