Qendra CVE përfundoi fazën e dytë të trajnimit të metodologjisë MoviEQ për 10 (dhjetë) facilitatorë nga institucione të ndryshme të linjës.

Drejtori i Qendrës CVE mori pjesë në ceremoninë e organizuar pranë Kryegjyshatës Botërore Bektashiane me rastin e ditës së Ashures
19/08/2021
Qendra CVE në bashkëpunim me QNL kanë organizuar trajnimin kombëtar të aktorëve lokalë dhe OSHC-ve për parandalimin dhe kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm
30/08/2021

Qendra CVE përfundoi fazën e dytë të trajnimit të metodologjisë MoviEQ për 10 (dhjetë) facilitatorë nga institucione të ndryshme të linjës.

Qendra CVE përfundoi fazën e dytë të trajnimit të metodologjisë MoviEQ për 10 (dhjetë) facilitatorë nga institucione të ndryshme të linjës.

Publisher: Cve.gov.al            23/08/2021

Qendra e Koordinimit Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm përfundoi fazën e dytë të trajnimit të metodologjisë MoviEQ për 10 (dhjetë) facilitatorë shqiptarë nga institucione të ndryshme të linjës. Ky bashkëpunim me Qendrën CVE dhe Organizatën Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) në Shqipëri; Bosnjë dhe Hercegovinë; dhe Kosovë, në kuadër të një projekti rajonal të mbështetur nga Qeveria e Holandës ka si qëllim zbatimin e kësaj metodologjie në Ballkanin Perëndimor.

Aktiviteti i mbajtur në Kosovë u fokusua në krijimin e kapaciteteve të këtyre profesionistëve në zhvillimin e aftësive ripërtëritëse, inteligjencës emocionale dhe aftësive të të menduarit aktiv dhe kritik në parandalimin dhe luftimin e koncepteve të ekstremizmit të dhunshëm.

Gjatë këtij aktiviteti, të gjithë facilitatorët u testuan dhe u vlerësuan mbi aftësinë e tyre për të kryer këtë metodologji trajnimi në komunitete, veçanërisht me adoleshentët dhe për herë të parë, Shqipëria ka grupin e saj të profesionistëve të kësaj metodologjie, i cili është akredituar nga Universiteti i Cambridge.

Profesionistët e trajnuar do të bëhen trajnerë për kolegë të tjerë të ministrive të ndryshme të linjës, që bashkëpunojnë me Qendrën CVE me qëllim parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe rritjen e kapaciteteve për shoqëri sa më të qëndrueshme.